DAESH MISBRUIKT DE RELIGIE VOOR LOUTER POLITIEKE DOELEINDEN

Het wordt tijd dat de burger inziet waarvoor het zelfverklaarde kalifaat staat. Aan het hoofd van dat kalifaat staan in werkelijkheid koele militaire kikkers – allen ex-leden van de verboden Baath-partij van Saddam Hussein – die een salafistische lezing van de Koran MISBRUIKEN om misleide radicalen aan te zetten tot aanslagen buiten het kalifaat. Op Abu-Bakr al Baghdadi na gaf geen van het zestiental militaire leiders aan het hoofd van IS een fuk om religiositeit. Hen is het er om te doen een grensoverschrijdende controle te verwerven over de rijkdommen van Irak en Syrië. Geholpen door het sektarisch beleid van de marjonet van Amerika, Nuri al Maliki – een radicale sjiïet – wisten de verdreven soennitische kopstukken van de vroegere Baathpartij van het salafisme misbruik te maken om zich te omringen met de meest gedweeë godsdienstwaanzinnigen die voor hen het vuile werk opknappen. Een deel van het vuile werk bestaat er in de vluchtelingenstroom van Syriërs en Irakezen naar Europa te stoppen. Nadat Amerika de grote petroleumraffinaderij van Bajii op Daesh wist te heroveren, en naarmate de financiële steun aan de terroristen door het corrupte Saoedi-Arabië en door Qatar gevoelig afnam, dreigden er grote financiële problemen voor de schurkenstaat IS. De inkomsten uit naar Turkije verstuurde ruwe aardolie en uit de belastingen geïnd bij katholieken zijn immers gevoelig gedaald, dus moeten de militairen van de vroegere Baathpartij steeds meer fiscale inkomsten genereren bij het onderdrukte volk. De aanslagen in Europa moeten de vluchtelingen duidelijk maken dat ze ook in Europa niet veilig zijn. Uiteraard is dit een politiek die tot mislukken is gedoemd omdat de aanslagen in Europa helemaal geen terugkeer van de Syrische en Iraakse vluchtelingen op gang hebben gebracht.

Het militaire regime van Daesh is het meest gebaat met Europese jihadisten, omdat die de instructies in de meest slaafse zin opvolgen. In Europa hebben die militaire leiders drie kernen van netwerken geïnstaleerd die met elkaar wedijveren in aanslagen met zoveel mogelijk doden. De misbruikte teruggekdeerde jihadisten hopen op die manier in rang te stijgen binnen het terreurregime. IJdele hoop, want de militaire leiders van de vroegere Baathparij geven geen donder om hun slaafse uitvoerders van het vuile werk. Wordt het geen tijd in het deradicaliseringsproces dat de boodschap wordt verspreid dat zij, teruggekeerde jihadisten, domme onnozelaars zijn die zich flagrant laten manipuleren door gewetenloze militairen die zelf lak hebben aan de sharia en heel die onzin van het salafisme? Het wordt.

Een reactie posten

0 Reacties