PROGRAMMA PUNT 2. HERSTEL VAN DE DEMOCRATIE

 


Er moet een einde komen aan de manipulering van de verkiezingen door de TV zenders, te beginnen bij de openbare omroep. Volgende beginselen moeten worden geïmplementeerd:

(i) Afschaffen van het beginsel dat partijen kunnen worden voordragen door uittredende parlementairen;

(ii) Alle partijen of politieke allianties die de circa 11.000 handtekeningen hebben verzameld – 5000 voor de Europese verkiezingen, 500 per provincie, inclusief Brussel, zowel op federaal en op regionaal niveau – moeten een budget krijgen om hun kiescampagne te voeren, en alle partijen mogen niet meer uitgeven dan eenzelfde budget;

(iii) Grotere kieskringen in héél Vlaanderen, heel Wallonië en heel Brussel; niet langer provinciaal of kantonaal;

(iv) In alle gemeenten moet er op gemeentelijke plakborden evenveel plaats komen voor alle partijen die aan voorwaarde (ii) hebben voldaan; het plakken dient te worden gedaan door de gemeente zelf, volgens het Antwerpse systeem;

(v) Afschaffen van alle gemeentelijke verboden op flyeren;

(vi) afschaffing van het kiesstelsel D’hondt; elke partij moet procentueel eenzelfde aantal zetels krijgen als het percentage behaalde stemmen;

(vii) Alle partijen die opkomen voor de drie grootste verkiezingen (Europees, federaal en regionaal) moeten een nationaal nummer krijgen, niet langer afhankelijk van de voorwaarde dat ze minstens één verkozene moeten hebben in een uittredend Parlement;

(viii) Alle partijen die voldeden aan voorwaarde (ii) moeten evenveel zendtijd op de openbare tijdens de hele sperperiode; voordrachtsakten van kiezers moeten drie maanden vóór de verkiezingen worden neergelegd, niet 30 dagen;

(ix) Opname in iedere stemtest van alle partijen die aan de voorwaarden sub (ii) voldeden.

(x) Alle economische, fiscale en parafiscale beloftes van alle partijen die aan (ii) voldeden moeten als exogene variabelen worden neergelegd ter controle aan het Planbureau, en dit minstens twee maanden voor de verkiezingen. Hiervan stelt het Planbureau een vergelijkend rapport op met verplichte publicatie in de dagbladen en met een mediavoorstelling door de econometristen van het Planbureau. [Had men dat in 2014 gedaan dan zou wetenschappelijk bewezen zijn dat niet één voorstel van de grote partijen crisisbestrijdend was. Oorzaak van de crisis is een gigantische schuld (102 % publiek, 250 % privaat) bij historisch lage interesten, waardoor misinvesteringen zich opstapelen. Zonder grote autonome investeringen, gefinancierd door private bedrijven, niet door de overheid, is er geen uitweg voor de crisis];

(xi) Blanco stemmen moeten in de toekomst erkend worden: het percentage blanco stemmen moet corresponderen met het aantal lege zetels in de assemblée waarvoor er gestemd kon worden. Onder het huidig kieswetstelsel heeft blanco stemmen geen enkele zin omdat de blanco stemmer door niemand gehoord wordt. Blanco stemmen is er een idiotie.

Een reactie posten

0 Reacties