PROGRAMMA PUNT 5. VEILIGHEID & CRIMINALITEIT


Gesteund op een eigen criminometrisch onderzoek van de Denktank Daniel Huet voor Nederland (in België zijn geen betrouwbare tijdreeksen voorhanden) verdedigen wij het standpunt dat de strafkans gevoelig moet worden verhoogd, dat (tenzij voor geweldsdelicten) de gemiddelde strafduur moet worden verlaagd, dat de kleine criminali-teit onmogelijk onbestraft mag blijven en dat het systeem van de enkelband voor alle delicten zonder geweldpleging moet worden uitgebreid – dit evenwel op voorwaarde dat er voldoende controle gegarandeerd blijft. Vreemdelingen die worden veroordeeld tot straffen van meer dan vijf jaar moeten na het uitzitten van hun straf het land worden uitgewezen.

Een reactie posten

0 Reacties