DE “THESIS”, VERKLEUTERING VAN DE UNIVERSITEITEN

Eigenlijk moeten studenten als eindwerk al lang geen thesis meer schrijven: nu volstaat het een "paper" te schrijven. Het onderwerp van die paper is al decennia geen vrije keuze meer, maar een opgelegd werkstuk. Daarbij is de inhoud ondersgeschikt aan de structuur. Dit is een middel om het eindwerk in een vast keurslijf te dwingen. Wie daarbij uit de band tracht te springen wordt prompt gebuisd. Er is geen ruimte meer voor kritische opmerkingen, vooral niet in de menswetenschappen. De hedendaagse student wordt voortdurend betutteld: zijn vrijheid als wetenschapper wordt continu beknot. Wat ooit de thesis was, waarin een student zijn vrijheid als wetenschapper mocht botvieren, is verworden tot een soort middeleeuwse corvee als ten tijde van de streng gereglementeerde ambachten. De hedendaagse student is daarbij echt te beklagen, is verworden tot een gemuilkorfde kleurloze meeloper voor wie denken streng verboden is. Foei!

Een reactie posten

0 Reacties