DE VERLOREN EER VAN DE BENDE VAN DE TAFELSPRINGERS

Natuurlijk heeft Europa de begroting van 2015 als voorgesteld door de Zweedse coalitie zonder pardon van tafel geveegd. België behoort met Frankrijk en Italië tot de drie zwakste leerlingen van de Europese klas, want ondanks alle beloften slagen N-VA, CD&V, Open VLD en MR er niet in de begroting op orde te stellen. Volgens de Commissie zal de staatsschuld eind dit jaar zijn opgelopen tot 105,8 % van het BBP en zal ze tegen eind 2015 stijgen tot boven de 107,5 % omdat de Bende van de Tafelspringers onder hoede van de schaduwpremier op 't Schoon Verdiep het begrotingstekort in 2015 met geen middelen onder de 3 % krijgt, ondanks de fameuze indexsprong. Bepaald ongelukkig in zijn uitspraken is de minister van Financiën die de paringsdans van de Bende van de Tafelspringers coördineert. In plaats van toe te geven dat het ultimatum van Europa ons land ermee bedreigt dat het vanaf begin maart onder Europese curatele kom,t blijft hij als de meest onbekwame clown na Elke Sleurs waarmee BDW ons land opzadelde, maar volhouden dat het allemaal de schuld is van de sossen - net alsof zij en niet de Bende van de Tafelspringers en hun geestelijke vader VOKA de begroting voor 2015 hebben opgesteld.

Zoveel is duidelijk: veel te rap groot geworden door holle fraseologie over de kracht van de verandering, mist de Bende van de Tafelspringers bekwame mensen in de kabinetten van hun ministers. Het mooiste bewijs leverde gisteren nog Elke Sleurs - een gynaecologe die Fiscaliteit toegestopt kreeg - vermits op haar kabinet niet één persoon rondloopt die in staat is een beleidsnota in het Frans op te stellen.

Ondertussen eist deze regering van de gezinnen dat ze de broeksriem aanhalen, op het eigenste ogenblik dat de crisis alleen maar verergert. Dat de indexsprong straks 80.000 tot 100.000 jobs zal opleveren zoals Tafelspringer #2, Johan van Overtveldt, voorloog, terwijl er amper 1200 zullen worden gecreëerd, is typerend voor de onkunde van een bende kiekens die, opgehokt of niet, onze economie dagelijks wat meer besmetten met vogelgriep. Wanneer staat er nu eindelijk eens ergens een partij op, geleid door deskundige technocraten, die laat horen dat het hoogdringend tijd is voor deskundige out of the box oplossingen i.p.v. de holle fraseologie van een bende Vlaamsche Zwendelvaaiers.

Een reactie posten

0 Reacties