ERDOGAN ROEPT DE NOODTOESTAND UIT. TURKIJE HOPELOOS VERDEELD EN VERZWAKT

Laten we wel wezen, ik denk niet dat in België 0,01 procent van de bevolking achter de mislukte staatsgreep in Turkije staat: een coup is wel het allerlaatste wat een democratie nodig heeft. Militairen horen thuis in hun kazernes, niet in de politiek. Het sopeculeren dat de Turkse president Erdogan de coup zelf in scène zou hebben gezet is verder van de waarheid dan zijn uitlating "De couppleging is een godsgeschenk.". Inderdaad qua overreactie heeft Erdogan zijn volk niet gespaard. In zes dagen tijd heeft hij schone kuis gehouden in leger, pers, gerecht, administratie, onderwijs en politieke tegenstanders. Liefst 56.000 personen werden ondertussen uit hun functie ontheven, onder hen een derde van de legergeneraals, 15.200 leraars in het publiek onderwijs, 21.000 in het privé onderwijs. Alle overheidsambtenaren werden verplicht terug te keren uit vakantie. Alle universiteitsdecanen zijn ontheven uit hun functie.. Geen laptop of vaste schijf mag een universiteit verlaten. Ondertussen werd, voorlopig voor een periode van drie maanden, de noodtoestand uitgeroepen en zal er regeerd worden buiten het parlement, bij decreet. Erdogan, die in 2004 zelf de doodstraf in Turkije heeft afgeschaft legt zijn volk nu in de mond dat het hem vraagt de doodstraf opnieuw in te voeren.

Het resultaat daarvan is een situatie van angst, chaos en paniek. De voortdurende oproep van Erdogan dat mensen met Turkse vlaggen op straat moeten komen moet verhullen hoe hopeloos verdeeld het Turkse volk is. Ook niet dat de Turkse staat ontussen verzwakt is. Geen enkele staat kan zich veroorloven 4 % van zijn leraren, grote kuis te houden in het gerecht en een derde van al zijn legegeneraals op te pakken zonder ernstige schade te leiden.

Ondertussen heeft Erdogan samen met zijn binnenlandse veiligheidsraad beslist dat alle aanhangers van zijn aartsvijand Gülen terroristen zijn. In landen als Duitsland (met 2,8 miljoen Turken), Nederland (met 360.000 Turken), België (met 230.000 Turken) en Oostenrijk werden kliklijnen opgestart om Gülenaanhangers aan de galg te praten. Er circuleren ondertussen lijstjes met verdachte personen van wie de handelszaken door de "ware" Turken dienen te worden gemeden, liefst tot ze in faling gaan. Schaamteloos vraagt Erdogan de regeringen van die landen tegoeden van Gülemaanhangers te blokkeren. Ondertussen heeft universitair onderzoek aangetoond dat Nederlandse (en Belgische) Turken zich bovenal Turk voelen en slechts zeer bijkomstig Nederlander of Belg. Dat zou in meer dan 75 % van de gevallen opgaan. ZE vormen zeer gesloten conservatieve groepen die hoofdzakelijk contact onderhouden met de eigen bevolkingsgroep, waardoor de formele sociale controle er zeer hoog is. De meeste van die Nederlandse of Belgische Turken weten nauwelijks hoe de staatsstructuur van Nederland of België in elkaar zit, ze spreken thuis voornamelijk Turks, interesseren zich aan Turkse kranten niet aan lokale kranten. Op deze fb pagina is voldoende gebleken hoe laag de intellectuele ontwikkeling is van diegenen die met Turkse vlaggen lopen te zwaaien. Het gaat in hoofdzaak om onbeschofte dwazekloten die mij verbieden één kwaad woord van hun land (Turkije) en zijn leiders te zeggen. Alsof ik mij de mond zou laten snoeren door dat zooi. En waarom horen we Meyrem Almaci van Groen nu opeens niet meer?

Een reactie posten

0 Reacties