EUROPESE GRENZEN SLUITEN BLIJFT EEN ILLUSIE


Twee maanden geleden had Bart de Wever het er al over dat de Shengen zone niet kan werken vermits Griekenland de achterdeur laat open staan. Twee van de daders van de aanslag in Parijs zouden via Griekenland Europa zijn binnen geraakt. Volgens de Akkoorden van Dublin moet Griekenland, dat overspoeld wordt met vluchtelingen, die op eigen bodem houden tot de asielprocedure is afgelopen, iets wat Griekenland niet deed.

Maar hoe goedkoop is het niet Griekenland met de vinger te wijzen als men beseft wat Europa met Griekenland heeft uitgestoken, en vooral waarom het dat deed. Inderdaad, Europese banken – vooral Deutsche Bank – zaten met een kolossaal probleem omdat ze risicovolle bankderivaten op de Griekse staatsschuld hadden afgesloten. Voor Deutsche Bank ging het om een risico dat vijf keer groter was dan het eigen kapitaal. Als Europa massaal geld in de Griekse economie pompte was dat heus niet met de bedoeling Griekenland te helpen, gebeurde dit met de bedoeling Europese banken, die als gekken hadden gespeculeerd op Grieks staatspapier, te redden. Daarbij heeft het kortzichtige Europa de Griekse economie om zeep geholpen. Wie dat wenst te begrijpen leze er nog maar eens Appendix II van mijn crisisboek op na.


Hoe zou het virtueel failliete Griekenland de achterdeur gesloten hebben kunnen houden als Europa het financieel leeg zoog om zijn eigen wild speculerende banken te redden? Onder die omstandigheden werden de Dublin akkoorden een lege doos. Nu staan roepen dat we de Europese grenzen moeten sluiten is erg goedkoop en in werkelijkheid onmogelijk. Noch Griekenland, noch Italië kunnrn dat. Ik heb nooit begrepen waarom Europa, dat braaf meeloopt aan het handje van het Amerikaanse militair-industrieel complex, nooit een vuist heeft gemaakt in het vluchtelingendossier. Want wie was de eindverantwoordelijke voor de invasie van Syrische, Afghaanse en Iraakse vluchtelingen in Griekenland? Dat waren in eerste instantie de drie oorlogsmisdadigers Bush jr, Dick Cheney en Donald Rumsfeld die absoluut een oorlog wouden ontketenen met Irak. De akkoorden voor de wederopbouw van Irak waren al getekend (o.m. met Haliburton waar Cheney jaren CEO was) toen de oorlog nog moest beginnen. Daarna maakte het lugubere trio een kolossale fout door een marjonet als al-Maliki aan het hoofd van Irak te plaatsen nadat Saddam Hussein was opgeruimd. Die klojo nam vrede met een rekrutenleger dat door Amerika tot de tanden was gewapend en dat in gewapende conflicten met de soennitische salafisten diezelfde gesofisticeerde wapens liet afpakken.


Na Bush kwam Obama die de eerste presidentsverkiezingen in ging met de slogan dat hij het Amerikaanse leger uit Irak zou terugtrekken en dat hij Guantanamo zou sluiten. Acht jaar later is Guantanamo nog steeds niet gesloten, maar werd het Iraakse rekrutenleger vol tinnen soldaatjes aan zijn lot overgelaten. Hierdoor konden de salafistische godsdienstwaanzinnigen van Daesh (=IS) steeds verder oprukken en op de duur het hele oostenlijk deel van Syrië en een goed deel van het Iraakse noorden plus de provincie Anbar in handen krijgen. Maar als Amerika verantwoordelijk is voor de op gang gekomen vluchtelingenstromen, waarom moet Europa die nu opvangen, en niet Amerika, die de eerste verantwoordelijke voor die vluchtelingenstroom is. Niet Merkel moest afkomen met de slogan "Wir schaffen das", zij had Amerika voor zijn verantwoordelijkheid moeten plaatsen en eisen dat een groot deel van die vluchtelingen door de Verenigde Staten werd opgenomen. Maar een Europa dat nu al sinds WO II kreunt onder transatlantische onderdanigheid, dat niet eens een eigen Europees leger heeft, en dat militair schuilt onder de umbrella van de Verenigde Staten, kan zoiets "nicht schaffen".


Analoog, wie is verantwoordelijk voor de instroom van Afrikaanse asielzoekers die via Libië naar Europa (lees: Italië) komen? Dat blijft op de eerste plaats de vorige Franse president Nicolas Sarkozy die absoluut een oorlog tegen Libië nodig had om zijn in eigen land fel tanende blazoen op te poetsen. De uitschakeling van Khadaffi heeft Libië in een complete chaos gestort en heeft van het land, zonder kustbewaking, een doorvoerhaven van Afrikaanse asielzoekers naar Europa gemaakt. Hier had Merkel Frankrijk op het matje moeten roepen in plaats van Hollande op te vrijen. Ondertussen komen allerlei reactionaire krachten in beweging die van de aanslagen in Parijs gebruik maken om op te roepen de grenzen te sluiten en de oorlogsvluchtelingen aan hun lot over te laten. Parijs wordt het excuus om geen humanitaire hulp meer te verlenen. En dan staat een rasopportunist als Filip De Winter klaar met een blog waarin hij lult dat in de bataclan "mogelijks" een paar toeschouwers zijn onthoofd. Walgelijk. Begin eerst met het salafisme buiten de wet te plaatsen. Sluit al de moskeeën waar salafistische ronselaars hun gang kunnen gaan. Sluit de haatpredikers doodgewoon op. En zoek niet naar goedkope argumenten om humanitaire hulp te weigeren. En heel zeker, ongeveer driekwart van de asielzoekers zijn economische gelukzoekers. Stuur die gewoon het land uit, maar sluit niet systematisch deuren voor de echte oorlogsslachtoffers.


Voor een beter inzicht in de situactie in Griekenland, lees Appendix II van mijn gewraakte crisisboek: http://www.docdroid.net/rR0qHA9/appendix-2.docx.html

Een reactie posten

0 Reacties