HET KALIFAAT: EEN WASLIJST VAN WREEDHEDEN

De lijst met misdaden begaan door de Islamitische Staat in naam van het kalifaat is eindeloos. Nergens ter wereld, zelfs niet in Noord-Korea, bestaat er een Staat die in naam van een god de meest elementaire wetten inzake menselijkheid zozeer met de voeten treedt. Het kalifaat handelt alsof er nooit een Universele Verklaring van de Rechten van de Mens heeft bestaan, alsof het naar willekeur mensen mag doden, gevangen nemen, stenigen, verkrachten, verminken, verkopen, afpersen – dit alles zonder vorm van proces. En als het al tot een proces komt dan is dat voor shariarechtbanken die ter plaatse wetten en regels verzinnen.

De wreedheden van het kalifaat beperken zich niet tot onthoofdingen en kruisigingen. Er is ook nog de hele lijst van gijzelnemingen waarbij van Staten of van familieleden van gegijzelden losgeld wordt geëist of, zoals met de 49 gegijzelde Turkse diplomaten het geval was, er wordt overgegaan tot een uitwisseling van gegijzelden tegen gevangen genomen terroristen. Het nemen van gijzelaars of het bedreigen met onthoofdingen bij niet betalen (zoals recentelijk van een Brussels industrieel indien hij niet onmiddellijk geld stort aan het kalifaat) is één van de bronnen van inkomsten van een denkbeeldige Staat, geleid door een geestesgestoord oud-militair die zichzelf ziet als een visionair, niet als een ordinaire massamoordenaar: Abu Bakr al-Baghdadi.

Geen wreedheid is het kalifaat van kalief Ibrahim vreemd. Het zaaien van terreur, gesteund op een waslijst van wreedheden, is uitgerekend het handelsmerk van dit wansmakelijke kalifaat dat zijn wreedheden gewettigd ziet door een criminele lezing van de Koran. Zo werden gevangen genomen Syrische soldaten gedwongen hun eigen graf te delven waarin ze daarna levend werden begraven. Ook levend begraven werd een paar honderd vrouwen en kinderen van een Koerdische religieuze minderheid. Daarbij zou het, vrouwen en kinderen incluis, gaan om een genocide op vijfhonderd vermoorde Jezidi’s in de buurt van Sinjar. Dit werd op 10 augustus 2014 door Mohammed Shia’ al-Sudani, de Iraakse minister van Mensenrechten, kenbaar gemaakt bij het agentschap Reuters. Voorts zouden driehonderd gevangen Jezidi vrouwen door de terroristen van IS als seksslavin worden gebruikt. Dat levend begraven is evenwel geen monopolie van IS(IS). Eerder begroef het Syrische leger van Bashar al-Assad een man omdat hij filmpjes naar Al Jazeera had gestuurd.

Gevangen kinderen worden of ingezet als kindsoldaten of aan rijke Arabische pedofielen voor persoonlijk gebruik verkocht. Jonge meisjes worden gevangen genomen en na een uitgesproken fatwā verplicht tot een schijnhuwelijk van een nacht met één van de terroristen. Ondertussen blijft onderwijs voor meisjes in de bezette gebieden scrupuleus verboden en moet het onderwijs van jongens in de madrassa beperkt blijven tot de salafistische interpretatie van de Koran en andere heilige geschriften.

 

Levend begraven worden of steniging, het hoort allemaal bij de sharia van ISIS

Ook steniging van vrouwen wordt door de sharia veelvuldig toegepast, en niet enkel bij vermeend overspel. In al-Raqqah werd op 15 februari 2014 een jonge vrouw, Fatoum al-Jassem, gestenigd omdat ze doodgewoon een facebook account had aangemaakt. De sharia à la Abu Bakr al-Baghdadi veroordeelt immers het aanmaken van een facebook pagina door vrouwen als een zonde waarop steniging als straf staat. Mannen zondigen volgens de perverse zelfbenoemde kalief niet als ze een facebook account aanmaken. De steniging van Fatoum (foto rechts) werd wereldkundig gemaakt door de Iraanse website van Fars.

Bij de verovering van de luchtmachtbasis Tabqa in Syrië werden op 28 augustus 2014 250 Syrische soldaten verplicht om in hun onderbroek te marcheren naar de plaats waar ze werden geëxecuteerd. Bij de verovering van Tikrit op 11 juni 2014 worden tussen zeshonderd tot duizend mannen gevangen genomen. Een deel van hen wordt genadeloos doodgeschoten boven een reeds gedolven massagraf, een ander deel wordt in kolonne afgeleid naar de boorden van de Tigris waarna ze in het hoofd worden geschoten en daarna in de Tigris gedumpt. Volgens Human Rights Watch kwamen hierbij tussen de 560 tot 770 mannen om.

Die ellenlange lijst van oorlogsmisdaden blijft ongestraft zolang geen grondtroepen worden ingezet die de massamoordenaars gevangen kunnen nemen. En net dat is iets waar Obama, als aanvoerder van de coalition of the willing, niets wil van weten: grondtroepen sturen. Als die er al komen zullen het zeker geen Amerikaanse zijn, maar hooguit Syrische, Koerdische en Iraakse die straks het vuile werk mogen opknappen terwijl de Amerikaanse president zijn zoveelste partijtje golf speelt. Rare wereldpolitie die van de global leader.

Persvrijheid volgens de Islamitische Staat

Op 7 oktober 2014 publiceert het persagentschap van IS een lijst met voorwaarden waaraan journalisten moeten voldaan. De lijst is symptomatisch voor de krankzin in het hoofd van Abu Bakr al-Baghdadi. Zo is de eerste voorwaarde dat de journalist trouw moet zweren aan het kalifaat. Publicaties, foto’s en filmopnames moeten voorafgaand worden goedgekeurd door het persbureau van het kalifaat. Geen kopij mag worden geleverd aan de plaatselijke of internationale satellietzenders. Journalisten moeten er wel het hoofd bijhouden als ze dat niet willen verliezen. Zo is het uitgesloten kopij te leveren aan tv-zenders als Al-Arabiya of Al Jazeera. Audiovisuele of geschreven reportages moeten eerst worden goedgekeurd door het persagentschap van het kalifaat. Maar hoezeer journalisten er ook het hoofd bij houden, ze moeten weten dat de voorschriften ieder ogenblik kunnen veranderen “naargelang de omstandigheden en de samenwerking tussen de journalisten en hun engagement ten opzicht van de broeders in de IS-persagentschappen.” Hierna volgt de lijst van voorschriften als gepubliceerd door Syria Deeply en overgenomen door De Standaard.

1. Journalisten moeten trouw zweren aan het kalifaat

2. Het werk van de journalisten staat onder toezicht van het persagentschap van IS

3. Journalisten mogen samenwerken met bepaalde persagentschappen zoals Reuters, AFP,… maar niet met plaatselijke of internationale satellietzenders. Ze mogen die tv-zenders ook op geen enkele manier materiaal leveren

4. Het is journalisten verboden samen te werken met tv-zenders die op de zwarte lijst staan zoals Al-Arabya en Al Jazeera. Wie dat toch doet, zal zich moeten verantwoorden

5. Journalisten mogen gebeurtenissen in het kalifaat bijwonen zonder vooraf overleg te plegen met het persagentschap van IS. Alle bijdragen en foto’s moeten duidelijk ondertekend worden door de journalisten en fotografen.

6. Journalisten mogen geen reportages publiceren (print of audiovisueel) zonder overleg met het IS-persagentschap

7. Journalisten mogen nieuws en beelden via hun eigen sociale media en blogs verspreiden. het IS-persagentschap moet wel de adressen en namen van die accounts en pagina’s kennen

8. Journalisten moeten de opgelegde regels volgen bij het maken van beelden binnen het IS-gebied en mogen geen beelden maken van plaatsen of gebeurtenissen die de veiligheid in gevaar zouden kunnen brengen

9. IS-persbureaus zullen het werk van de plaatselijke journalisten opvolgen. Elke inbreuk op de regels zal leiden tot een schorsing van de betrokken journalist en hij zal ter verantwoording geroepen worden

10. Deze regels zijn niet definitief en kunnen elk moment gewijzigd worden, naargelang de omstandigheden en de samenwerking tussen de journalisten en hun engagement ten opzicht van de broeders in de IS-persagentschappen

11. Journalisten krijgen een vergunning om hun werk uit te oefenen na het indienden van een verzoek tot vergunning bij het IS-persagentschap

Een reactie posten

0 Reacties