MAAK GODSDIENSTONDERWIJS FACULTATIEF

Ik heb nergens geschreven dat godsdienst afgeschaft moet worden, wel dat we in het kader van de toenemend postmoderne laïcisering het godsdienstonderricht facultatief moeten maken. Geef het na de schooluren en controleer beter wat daar voor waarheid wordt verzwendeld. Onderwijs dient om kennis en vaardigheden aan jongeren over te dragen. Maar welke kennis hebben we over god? Niemand heeft hem ooit gezien. En waarom trouwens is het een "hij" en geen "zij"? Als je absoluut niets over god weet – dus als je kennis over god nihil is – dan hoort godsdienst niet thuis op de schoolbanken. Worden onze kinderen al niet genoeg leugens voorgehouden (bijvoorbeeld in de gekleurde lessen geschiedenis?) Willen wij de vrijheid van mening niet aantasten dan kan godsdienstonderwijs behouden blijven, maar dan wel buiten de verplichte schooluren en dan op zijn minst pluralistisch en niet langer gedoceerd door mijnheer pastoor of door nonkel imam. Laat dan alle godsdiensten de revue passeren zodat kinderen zelf kunnen uitmaken waarin ze desnoods nog willen geloven.

Een reactie posten

0 Reacties