NONSENS DAT WE DE KIESDREMPEL NIET HALEN

De laatste tijd worden we langs alle kanten belaagd dat we bij de verkiezingen van 25 mei 2014 toch nooit de kiesdrempel zullen halen. Uiteraard werkt dit ontmoedigend op de partijmilitanten. Dit soort voorstelling, gelanceerd door prof.dr. Carl Devos in P-Magazine kadert perfect in de strategie van de grote partijen die als de dood zijn voor kleine partijen die hen stemmen en zetels kunnen afsnoepen. Die zijn nu bezig met de grote leugencampagne dat het bijlange niet slecht gaat met onze economie, dat de banken nooit zo veilig zijn geweest als nu, en dat we de criminaliteit perfect onder controle hebben. Het is hun manier om de burger te laten geloven dat proteststemmen nergens voor nodig zijn, dat het nog nooit zo goed is gegaan met dit land. En o neen, de verkiezingen van 2014 zullen echt niet gaan over de economisch-financiële problemen van dit land (want die zijn er toch niet, wat zit R.O.S.S.E.M. toch te zeuren), ze zullen gaan over de communutaire tegenstellingen tussen de traditionele partijen aan de ene kant, met CD&V op kop, en de Vlaams-Nationalistische partijen, met N-VA als zalige reddingsboei. De ellende is dat de openbare zender niets doet om deze moedwillig verwrongen voorstelling van zaken tegen te spreken. Vorige zondag kreeg Carl Devos weer een open doekje van De Redactie.be en mocht hij het in een (langdradig) artikel nog maar eens hebben hoe CD&V aan het maneouvreren om toch maar geen communautaire kiezers kwijt te spelen aan het N-VA. Het enig resterende politieke zwaargewicht van CD&V, Chris Peeters, werd er voorgesteld als een éénvoetige spits in een elftal dat een uitweg zoekt in de communautaire problemen. N-VA kopstuk Bart de Wever heeft immers laten weten dat hij niet in een federale regering stapt zonder een communautair akkoord over het confederalisme. Nog straffer: de vergoddelijkte Bart de Wever stapt zelfs niet in een Vlaamse regering als er vóór de verkiezingen geen werk wordt gemaakt van de Antwerpse Oosterweel verbinding.

Waar het voor iedere politieke waarnemer zonneklaar is dat er met N-VA doodgewoon niet en nergens te regeren valt, verzwijgen de media zeer zedig dat iedere stem voor het N-VA een verloren stem is. Het N-VA heeft er immers voor gezorgd dat het zélf een cordon sanitaire rond zichzelf heeft geweven. Daaruit besluiten dat het niet anders kan dat we regelrecht afstevenen op een nieuwe socialistische belastingsregering Di Rupo II is wel erg vlug gaan. En wat als PVDA toch een paar zetels binnenhaalt? Als R.O.S.S.E.M. tegen alle verwachtingen in zonder centen toch de kiesdrempel haalt? Hoe geraken christen-democraten, socialisten en liberalen dan nog aan een meederheid? Dan hebben ze daarvoor minstens Groen! en Ecolo nodig. Maar die staan niet te springen om in zulke coalitie toe te treden. Precies daarom moet alles in het werk worden gesteld dat PVDA, LDD en R.O.S.S.E.M. niet aan de bak komen. Bekijk daarvoor eens de kieswetgeving. Want zonder drie handtekeningen van drie uittredende parlementairen uit de Kamer, zonder twee handtekeningen van twee uittredende parlementairen uit het Vlaams Parlement en zonder vijf handtekeningen van uittredende parlementairen om te kunnen opkomen voor de Europese verkiezingen – handtekeningen die PVDA en R.O.S.S.E.M. in de huidige schijndemocratie nimmer of nooit bijeenkrijgen – moeten er wel 11.000 handtekeningen van voordragende kiezers worden verzameld. Alsof dat nog niet genoeg is moeten die allemaal op een afzonderlijk formulier tekenen en moeten handtekeningen verzameld buiten Mechelen (voor de Europese verkiezingen) of buiten de provinciehoofdplaatsen (voor de verkiezingen van Kamer en Vlaams Parlement) nog eens gemeente per gemeente van de voordragers worden afgestempeld. Op die manier maakt men het nieuwe partijen quasi onmogelijk aan de verkiezingen deel te nemen. Voeg daarbij dat uittredende partijen uit hun dotaties kunnen putten om hun kiescampagne te financieren, en dat nieuwe partijen dit niet kunnen, en men begrijpt hoezeer de kieswetgeving ervoor zorgt dat nieuwe partijen zeer ongelijk aan de start komen van de verkiezingswedloop.

Kijk dan ook eens naar de polls. Nieuwe partijen worden daar systematisch NIET in opgenomen, wat aantoont hoezeer de media het ondemocratische spel meespelen. Maar moeten we ons daardoor laten ontmoedigen? Neen, tenminste niet als de media een ethisch minimum aan democratisch gevoel aan de dag zouden leggen. Neem nu het fameuze debat dat onze partijvoorzitter op woensdag 16 oktober aan de VUB zal voeren met de financiële econoom prof.dr. Koen Schoors: dat gaat over een torenhoog probleem, namelijk hoe we een nieuwe bankencrisis in de hele eurozone kunnen voorkomen. Van niet gekleurde media zou men dan op zijn minst mogen verwachten dat daar aandacht aan wordt besteed, want zo’n debat toont aan hoezeer de burger voorgelogen wordt dat onze banken toch zo veilig zijn – zo veilig dat de dorpsidioot van de Wetstraat, minister Koen Geens op de Zevende Dag ongestraft mocht oproepen meer spaargeld toe te vertrouwen aan de casino’s die onze banken geworden zijn. Men kan het soort nieuws dat wij op 16 oktober brengen niet eeuwig blijven doodzwijgen. Daarom roepen we onze leden, maar ook de aanhangers van LDD en PVDA op, om die dag massaal aanwezig te zijn op het debat aan de VUB, al was het maar om te protesteren tegen het doodzwijgen van essentieel nieuws dat de burger schijnbaar niet mag weten. Als we er in slagen de media blijvend onder druk te zetten het spel eerlijk te spelen dan ligt die kiesdrempel zo voor het rapen! Voor meer details over het debat van 16 oktober zie

Een reactie posten

0 Reacties