BOEK OVER KALIFAAT IN PDF BESCHIKBAAR

Wie het toegestuurd wil krijgen wordt verzocht zich aan te melden op politiek2@gmail.com en 29,50 euro te storten op rekening BE73 7340 3806 7960. In het boek lees je wat je nergens anders leest. Je zal in elk geval een beter inzicht verwerven in wat er in werkelijkheid gaande is.

Een reactie posten

0 Reacties