MONEYTRON: HOW THE SYSTEM WORKS

Beschrijving:
Het boek beschrijft redelijk chronologisch de levensloop van de nu al legendarische Vlaamse belegger Jean Pierre van Rossem tot eind 1989. Deze beweert op basis van een door hem zelf ontwikkeld econometrisch model beurskoersen en koersschommelingen te kunnen voorspellen. In dit model zijn onder andere, en dat maakt het vrij bijzonder, de invloeden opgenomen die irrationele gedragingen van beleggers kunnen hebben. Ook dit model wordt, zij het te summier om er conclusies aan te kunnen verbinden, beschreven in dit boek. Ook zijn bemoeienissen met de Formule 1 racerij komen aan de orde. Een aardig geschreven boek, maar het mysterie rond de figuur van Van Rossem wordt er niet door opgelost. Blauw kaft met witte letters, voorzien van een door een computer misvormde foto van Van Rossem. De schrijfster is journaliste bij Le Soir.

Uitgever:
Publimax

ISBN:
9789052400600

Publicatie datum:
1989

Lengte:
110 Pagina’s

Kopen | Huren | Lezen

Een reactie posten

0 Reacties