WAAROM GEEN NIEUWE PARTIJ ROND IVAN VD CLOOT?

Als er één boek is dat we met zijn allen gelezen zouden moeten hebben dan is het wel ‘Roekeloos’ van Ivan vande Cloot, uitgegeven bij LannooCampus. Het kost u dertig euro maar het is die bijdrage meer dan waard. En als er één interview is wat iedereen dit jaar gelezen zou moeten hebben dan is het dat met Vande Cloot in P-Magazine van vorige week. Dat interview kan u onderaan deze tekst lezen. Over het boek schrijft Geert Noels van Econopolis: “De crisis is niet uit de hemel gevallen, maar is het gevolg van roekeloosheid bij mensen die het vertrouwen hadden van gewone burgers, werknemers en spaarders. In de luchtvaart wordt elk accident nauwkeurig geanalyseerd en desnoods het toestel terug samengesteld uit de miljoenen stukjes die achterblijven na een crash. In de afgelopen jaren stortte het systeem in, maar niemand deed de moeite van een forensische analyse. Integendeel, zij die het betrachten, mogen rekenen op tegenwerking van verschillende hoeken. Dat het boek hier ligt, is dus ondanks tegenkanting, intimidatie, in transparantie en complexiteit van de materie. Roekeloos is geschreven om de financiële sector veiliger te maken, zodat we crashes niet als normaal gaan beschouwen en om wat hij het roekeloze noemt ook in andere domeinen (zoals de politiek) tegen te gaan.

De ellende van de hedendaagse politiek is dat mensen geen alternatief meer hebben en tegen wil en dank moeten blijven geloven dat deze regering, die een VOKA constructie blijft, de enige is die een oplossing heeft. Iedere econoom die naam waard weet natuurlijk dat heel de VOKA politiek niets zal oplossen, dat er geen 100.000, 80,000 of 60,000 nieuwe jobs zullen worden geschapen als je de loonkost met amper 2 % laat dalen. Dan doe je het patronaat een cadeau van 4 miljard euro zonder de geringste garantie dat je er werkgelegenheid voor in de plaats krijgt. Deze regering doen vallen, zoals de vakbonden willen, is evenmin een oplossing, want voor wie moet er dan straks worden gestemd? Toch niet voor de socialisten die het nu wel voor altijd hebben verkorven na de meer dan tien miljard euro die Freya vanden Bossche en Johan vande Lanotte hebben verkwanseld. Daar speelt de schaduwburgemeester van dit land, de zeer handige en lepe Bart de Wever handig op in: alles wat er nu misloopt is de schuld van de socialisten, net als zat N-VA niet in de Vlaamse regering toen de miljarden aan zonnepanelen werden verkwanseld, net als zat drie kwart van de Zweedse coalitie niet in de vorige regering-Di Rupo toen de belastingen weer eens werden verhoogd. Want dat Anderlecht gisteren verloop van Moeskroen, het was allicht ook de schuld van de sossen. En dat 780.000 werkmensen hun zure spaarcentjes verloren in het Arcopar en GH dossier van het ACW en van Francis Vermeiren was allicht ook de schuld van de sossen. En heeft u BDW of Gwendolyne Rutten horen eisen dat het tijd werd dat diezelfde Vermeiren ooit zou worden opgepakt  voor zijn roekeloos gedrag? Dat Leterme zou worden opgepakt voor zijn geknoei in het Dexia dossier? De kracht van verandering, mijn oren! Banken, patronaat en politiek, het is nooit zo’n hecht samenraapsel geweest als in de huidige Zweedse coalitie die niets doet om de nakende bankencrisis in de eurozone te verhinderen, die zelfs geen maatregelen treft om het eigen vermogen van de banken op te trekken van de lamentabele 8 % van nu tot een veilige 20 %. Want dat zou betekenen dat banken kleiner moeten worden gemaakt, dat ze niet langer too big to fail mogen zijn. Deed de Zweedse coalitie en zijn bazen bij VOKA er iets aan? Niets natuurlijk. En dan maar lullen over de kracht van de verandering. Er verandert juist niets: dit land wordt bestuurd door een stel onbekwamen dat geen kaas heeft gegeten van de elementaire beginselen van de macro-economie.

Veranderen kan het pas wanneer er een nieuwe politieke partij komt die een einde maakt aan het ondeskundige en roekeloze bestuur van dit land. Dat AnderZ die partij zou kunnen zijn is een klucht. Wij van de Denktank Daniel Huet hebben een aantrekkelijk volkomen nieuw programma geschreven dat als leidraad zou kunnen dienen voor een nieuwe partij. Maar wat doet het bestuur (sic) van AnderZ ermee?  Niets. Wat heb je aan een bestuur dat nooit werd goedgekeurd door de leden? Aan een voorzitter die op zijn fb pagina om de haverklap dure Ferrari’s en blote wijven zet maar niet één politiek standpunt heeft ingenomen? Aan een bestuur dat vegeteert op de werkkracht van de Denktank zonder ook maar in iets een cent te betalen? Zelfs hun website moest de Denktank zelf maken. Hebben ze er ooit iets anders op geschreven dan hoe het bestuur is samengesteld? Neen.

Als er een nieuwe partij komt dan moet die zeker niet rond Jean Pierre van Rossem worden gebouwd. Primo is hij compleet afgeschreven. Secundo heeft hij zich uit de politiek teruggetrokken. En tertio heeft hij zijn weinig stichtend verleden tegen zich. Er moet een nieuwe partij komen rond een heel andere persoon, iemand die bekwaam is, die een onbesproken verleden heeft, die weet hoe ziekelijk politici, bankiers en ceo’s met elkaar verbonden zijn in een coalitie die jobs belooft zonder er te kunnen creëren. In de twee eerste maanden van bestuur door de Zweedse coalitie gingen er inderdaad al 4.200 jobs verloren.

Als Denktank blijft Daniel Huet partij-ongebonden. Wij hebben met AnderZ niets te maken en willen er zeker niets mee te maken hebben. Daarom stellen wij voor dat deze web site voorlopig een andere, minder belachelijke naam zou krijgen. Doodgewoon die van de Denktank. Wel stellen wij voor dat al wie verandering wil zou polsen of Ivan vande Cloot niet het boegbeeld zou willen worden van zo’n nieuwe partij. Hij weet waarover hij praat, hij beseft als geen ander dat er een geheel nieuwe politieke organisatie moet komen waar de navelstrengen die politiek, banken en patronaat met elkaar verbinden moeten kunnen worden doorgeknipt. Wie neemt het initiatief? Aan u het woord.

Een reactie posten

0 Reacties