WAAROM PIETER VAN OSTAEYEN ZICH ALLICHT VERGIST ALS HIJ BEWEERT DAT ABRINI ALLICHT NIET DE MAN MET HET HOEDJE IS

Op 11 april 2016 zorgt de erg beslagen jihadexpert Pieter van Ostaeyen in het Canvas programma De Afspraak voor opschudding als hij beweert ernstig te twijfelen of de man met het hoedje weldegelijk Abrini is. Als argumenten daarvoor haalt hij onder meer aan: (1) het eigen buikgevoel, (2) de grote onwaarschijnlijkheid dat, zoals Abrini beweert, hij het hoedje aan iemand zou hebben verkocht en (3) de al even verdachte onwaarschijnlijkheid dat hij vrijwel onmiddellijk na zijn aanhouding zelf bekent de man met het hoedje te zijn. Contra-argumenten voor wat Van Ostaeyen beweert zijn (1) dat het DNA van Abrini zowel werd aangetroffen in de Driesstraat in Vorst als in de Max Roosstraat in Schaarbeek, (2) dat het hemd met de ellenbooglappen – zo het al teruggevonden is – op DNA kan worden gecontroleerd om uitsluitsel te brengen en (3) dat de federale cel van het parket op één dag vóór de aanslag in Brussel al wist had dat vier personen (Lachraaoui, de broers El Bakraoui én … Abrini) van plan waren om op Paasmaandag een aanslag te plegen. Wel wisten ze toen nog niet dat blijkbaar een vijfde verdachte, Osama Krayem, bij de aanslag in Maalbeek betrokken was. Dat vernamen ze pas later van de Zweedse inlichtingendienst. Maar dat hij dezelfde rugzak had als Khalid El Bakraoui die er zich in Maalbeek liet mee opblazen blijft inderdaad verdacht. Die rugzak, die waarschijnlijk ook was gevuld met dezelfde instabiele explosieven als die van Khalid El Bakraoui, werd wel nog nergens teruggevonden.

Tijdens dezelfde uitzending vertelt Van Ostaeyen ook dat de Kerstman, predikant Khalid Zerkani, verantwoordelijk was voor de aanwerving van Abrini, maar dat er minstens nog zestig van zijn mannen vrij rondlopen. Dat strookt dan wel niet met wat Van Ostaeyen in februari 2016 op zijn blog schreef, namelijk: “A most important recruiting cell active in Brussels was the group around Khalid Zerkani. This network was responsible for the recruiting of at least 45 individuals.” (1) Als hij eerst stelt dat er allicht geen enkele samenwerking was tussen de Antwerpse cel van Belkacem en de Brusselse cel van Zerkani, (2) als hij toegeeft dat op het groot Brussels terrorisme proces naast Zerkani meerdere van zijn rekruten werden opgepakt, (3) hoe kunnen er dan nog 60 van de 45 vrij rondlopen? Hier klopt de rekening dus niet. 

De ongetwijfeld eerlijke bedoelingen van Pieter van Ostaeyen hebben wel voor gevolg dat bij een deel van de bevolking de onrust opnieuw toeslaat. Wordt het dan geen tijd dat het federaal parket nu eindelijk eens stopt met steeds opnieuw uit te pakken met het excuus dat er in het belang van het onderzoek niets kan worden gezegd? De burger heeft op zijn minst recht te weten of het hemd met de ellenbooglappen werd teruggevonden en of daar al dan niet DNA van Abrini werd teruggevonden dan wel van iemand anders. Hoe kan zoiets in het belang van het onderzoek verzwegen worden? Anderzijds mag het federaal parket er wel mee stoppen voor geruststeller van het burgerlijk geweten te spelen door de indruk te laten dat alle terroristen nu wel zijn opgepakt. Er zitten er nog zo’n 150 in Syrië die met een vals paspoort ten allen tijde kunnen terug keren. Voorlopig zijn met Belkaid, Lachraaoui en Kriket de bommenmakers opgepakt maar het zal de minister van … Aanslagen, al-Adnani, niet bijster veel moeite kosten een paar nieuwe bommenmakers naar België of Nederland te sturen, dus de relatieve rust kan best van korte duur zijn.

Een reactie posten

0 Reacties